Ρωμανός Καλαματιανός-Βουρόβ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Στατιστική και αλγόριθμοι προσομοίωσης στη βιοποικιλότητα

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Παύλος Μπουχάγιερ

Περίληψη:

Ο δάκος της ελιάς είναι ένα έντομο που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην παραγωγή προϊόντων του ελαιώνα. Σκοπός της διατριβής είναι η χρήση αλγόριθμων προσομοίωσης για την ανάπτυξη και εξάπλωση του πληθυσμού του δάκου στο ελαιώνα στο χώρο και στο χρόνο καθώς και η χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη της δακοπροσβολής.