Ειρήνη Μπάνου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τη μελέτη ηλεκτροφυσιολογίας του φαινομένου της Kinesia Paradoxa

Τριμελής επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Αστέρω Προβατά

Περίληψη:

Το επίκεντρο στην παρούσα έρευνα είναι το φαινόμενο Kinesia Paradoxa (KP) (Παράδοξη Κίνηση) που παρουσιάζεται σε παρκινσονικούς ασθενείς, οι οποίοι -ενώ έχουν δυσκολίες στην βάδιση- υπό κάποιες συνθήκες εμφανίζουν μια σύντομη περίοδο κινητικότητας. Η παρεγκεφαλίδα, το νοραδρενεργικό σύστημα και τα βασικά γάγγλια είναι οι δομές του εγκεφάλου γύρω από τις οποίες θα εστιάσουμε τη μελέτη μας διότι οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ερμηνεία του φαινομένου περιστρέφονται κυρίως γύρω από αυτούς τους τρεις βασικούς άξονες. Η έρευνα μας - έχοντας ως βάση αυτούς τους άξονες - φιλοδοξεί να αποκρυπτογραφήσει περαιτέρω το εντυπωσιακό φαινόμενο της KP. Σκοπός μας είναι η μοντελοποίηση των τριών αυτών συστημάτων (περιγραφή θέσης, δομής, εισόδων/εξόδων, συνδέσεων και φυσιολογίας) η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουμε, να ερμηνεύσουμε και τελικώς να εντοπίσουμε πώς & πού δρα η KP και τι διορθώνει παρεμβαίνοντας καθοριστικά και αποδίδοντας ομαλή κινητικότητα στους PD ασθενείς. Τελικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τη μελέτη ηλεκτροφυσιολογίας του φαινομένου της kinesia paradoxa το οποίο θεωρούμε ως καθοριστικό παράγοντα για την ερμηνεία του, συμπληρώνοντας αυτό το κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.