Προκήρυξη / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητών στο ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προκήρυξη ΠΜΣ «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» ακαδημαϊκό έτος 2019-2020