Προκήρυξη / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητών στο ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” ακαδημαϊκό έτος 2019-2020