Σχέδια μαθημάτων ΠΜΣ – Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Τεχνολογίες Ευφυούς Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Δεδομένων

Υπολογιστικά Εργαλεία στην Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές

Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Πολιτικές Ασφάλειας & Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο

Ρομποτική και Προγραμματισμός (Γ’ τρίμηνο)

Συνεργατικές Εφαρμογές

Βιοϊατρική Πληροφορική

Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων

Eφαρμογές της Πληροφορικής για την Αγροτική Παραγωγή και το Περιβάλλον