Το συνεργατικό έργο POLYSEMi αρχίζει!


Το συνεργατικό έργο POLYSEMi αρχίζει!

Ένα Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών με στόχο ένα βιώσιμο και εποχιακά προσαρμοσμένο τουρισμό στην Πούλια και στην Ελλάδα

Στις 7 Ιουνίου 2018, στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι «Aldo Moro» (h 9.00 De Trizio room, Centro Polifunzionale Studenti University of Bari, Piazza Cesare Battisti, 1), πραγματοποιείται η εναρκτήρια συνάντηση του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «POLYSEMi – Πάρκο λογοτεχνικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στη Magna Graecia”, του οποίου ο προϋπολογισμός αγγίζει τις € 900.000 περίπου και χρηματοδοτείται από την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg VA Greece-Italy 2014-2020.

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Μπάρι “Aldo Moro” και ειδικότερα το Τμήμα “Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τεχνών, Ιταλικών και Συγκριτικών Κουλτούρων”. Ο δεύτερος Ιταλός εταίρος είναι ο Δήμος του Τάραντο. Οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Ελλάδα, ήτοι το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το έργο POLYSEMi, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα 2 του Προγράμματος (δηλαδή, εμπίπτει στην Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση), αποσκοπεί στην προώθηση της ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων. Ο κύριος στόχος του είναι η διασυνοριακή δημιουργία ενός «λογοτεχνικού ταξιδιωτικού πάρκου της Ελλάδας και της Magna Graecia», με την ανάπτυξη μορφών βιώσιμου και εποχιακά προσαρμοσμένου λογοτεχνικού τουρισμού, που ενδιαφέρονται για την ταυτότητα των τόπων της Απουλίας και των νησιών του Ιονίου.

Μεταξύ άλλων, οι βασικές δράσεις του έργου POLYSEMi περιλαμβάνουν τη δημιουργία δέκα λογοτεχνικών δρομολογίων, τα οποία θα δημιουργηθούν στο Διαδίκτυο, αλλά και στον πραγματικό κόσμο, ακολουθώντας τη διαδρομή των ταξιδιωτικών ημερολογίων επιλεγμένων συγγραφέων. Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ταξιδιωτικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνεται στο έργο. Θα διοργανωθούν, επίσης, εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά μαθήματα κατάρτισης με «στάδια» και συναφή εργαστήρια, προκειμένου να εκπαιδευθούν κατάλληλα επαγγελματίες του χώρου του πολιτιστικού τουρισμού. Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών επιχειρήσεων και ενώσεων, ενώ όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου POLYSEMi θα προβληθούν στην ψηφιακή πύλη του Πάρκου, η οποία θα προσφέρει σελίδες / βιτρίνες για την ευρύτερη διάδοση των περιεχομένων και των αποτελεσμάτων. Από αυτή την άποψη, η ψηφιακή αυτή πύλη πρέπει να θεωρηθεί ως ένα θεμελιώδες εργαλείο για την υλοποίηση του έργου POLYSEMi, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών του πτυχών, καθώς και ως δεξαμενή συνδέσεων για τις κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διετή του διάρκεια.

Interreg V-A Greece-Italy Programme is an European Territorial Cooperation Programme that aims to help public institutions and local stakeholders to develop cross-border projects and pilot actions and to create new policy, products and services, with the final goal to improve the citizens’ quality of life. Strategically, the programme will enhance innovation in a number of fields such as blue growth, tourism and culture, agro food and cultural and creative industries. Interreg V-A Greece-Italy Programme aims to get maximum return from EUR 123 million financed per 85% by European Regional Development Fund (ERDF) and per 15% by the 2 member states through a national co-financing.

Ελληνικό Δελτίο Τύπου Kick off meeting Polysemi

Leave A Reply