Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Έξυπνα περιβάλλοντα και εφαρμογές  Η Επιλογής  4 4 M. Μωραΐτου

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος “Έξυπνα Περιβάλλοντα & Εφαρμογές” είναι η γνωριμία με την τεχνολογία των έξυπνων περιβαλλόντων και η ανάπτυξη απλών εφαρμογών χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικές του Arduino. Τα έξυπνα περιβάλλοντα αναφέρονται σε περιβάλλοντα χρηστών όπου χρησιμοποιώντας συσκευές, αισθητήρες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα οποία συνεργάζονται, παρέχουν στον χρήση ασφαλείς, χρήσιμες και έξυπνες εφαρμογές. Σπίτια, γραφεία, νοσοκομεία και πολλοί ακόμη χώροι μπορούν να εμπλουτιστούν με έξυπνες λύσεις οι οποίες θα προσφέρουν στους χρήστες ένα πιο διαδραστικό και προσαρμοσμένο περιβάλλον. Σε ένα έξυπνο σπίτι ο έλεγχος της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας, η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση συσκευών από το κινητό ή τον υπολογιστή από οποιοδήποτε σημείου του κόσμου καθώς και το άνοιγμά ή το κλείσιμο μιας πόρτας μπορεί να αποτελέσει την αρχή από μια σειρά εφαρμογών που κάνουν το κόσμο του σπιτιού πιο άνετο και ευφυές χωρίς να είναι πολυτέλεια. Το Arduino είναι μια opensource ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία βασίζεται στην χρήση λογισμικών και συσκευών και  σκοπό έχει την εύκολη για τον χρήστη ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών έξυπνου περιβάλλοντος. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές και χρήση αυτών διαδικτυακά για απομακρυσμένη παρακολούθηση, έλεγχο και ενεργοποίηση συσκευών. Επιπλέον, είναι δυνατή η βελτίωση των εφαρμογών λόγω της επεκτασιμότητας του συστήματος και της αλλαγής του τρόπου, με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής που σχετίζεται με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών βασιζόμενων στην χρήση προηγμένων συσκευών, όπως αισθητήτηρες, κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακές οικιακές συσκευές.

  2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν προκειμένου να αναλύουν και να σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική μιας έξυπνης εφαρμογής.

  3. Εχουν την δεξιότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν για το στήσιμο και την παραμετροποίηση μιας εφαρμογής εξυπνου περιβάλλοντος.

  4. Έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναπτύσσουν μόνοι τους εξυπνες εφαρμογές σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

  5. Εχουν προηγμένη γνώση από πρόσφατη έρευνα αναφορικά με τεχνολογίες και εφαρμογές αιχμής στα πλαίσια του Internet of Things (IoT).

Περιγραφή Μαθήματος

Tεχνολογία των έξυπνων περιβαλλόντων. Η opensource πλατφόρμα Arduino. Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Arduino. Τεχνολογίες και εφαρμογές εξυπνου σπιτιού (smart home). Κυκλώματα αισθητήρων και ασύρματων συσκευών. Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών έξυπνου περιβάλλοντος. Ορισμός και εφαρμογές του Internet of Things (IoT). Χρήση OpenSource Πλατφόρμας Arduino. Άλλες πλατφόρμες ανάπτυξης εξυπνων εφαρμογών.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS287/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Π. Παπάζογλου, Σ. Λιωνής, «Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Adruino», 1η έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε., 2014.
  2. Li, B., & Yu, J. (2011). Research and application on the smart home based on component technologies and Internet of Things. Procedia Engineering, 15, 2087-2092.