Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Γλωσσική Τεχνολογία ΗΥ690  Ζ Κατεύθυνση Α.Ε.  4
5
Κερμανίδου Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές αρχές, όρους, τεχνικές της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας,
 • η εξοικείωση με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Γλωσσολογία,
 • η εξοικείωση με εργαλεία επεξεργασίας γλώσσας,
 • η εξοικείωση με την χρήση θησαυρών για την επεξεργασία της γλώσσας,
 • η εκπόνηση και σύνταξη δημοσιεύσιμης ερευνητικής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση

 • να γνωρίζουν βασικούς όρους, έννοιες, τεχνικές, αλγορίθμους, θησαυρούς, εφαρμογές και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας,
 • να εφαρμόζουν τεχνικές και αλγορίθμους επεξεργασίας της γλώσσας για την επίλυση προβλημάτων,
 • να εφαρμόζουν στην πράξη εργαλεία επεξεργασίας γλώσσας,
 • να χρησιμοποιούν θησαυρούς επεξεργασίας γλώσσας,
 • να συντάσσουν δημοσιεύσιμη ερευνητική εργασία.

Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά της φυσικής γλώσσας. Μορφολογική επεξεργασία. Κανονικές Εκφράσεις. Αυτόματα και Μετατροπείς Πεπερασμένων Καταστάσεων. Σύνταξη. Ανάπτυξη Γραμματικών. Τύποι Γραμματικών και φορμαλισμοί. Iεραρχία Chomsky. Συντακτική Ανάλυση. Σημασιολογική Επεξεργασία. Ερμηνεία.  Λογική Φόρμα. Επιλεκτικοί περιορισμοί. Σημασιολογικά δίκτυα. Οντολογίες. Πραγματολογία. Ανάλυση Λόγου. Επίλυση αναφορών. Επισημείωση μερών του λόγου. Στοχαστική σύνταξη. Επαγωγή γραμματικής. Άρση Αμφισημίας Λέξεων. Σύνθεση Φυσικής Γλώσσας. Αυτόματη Μετάφραση. Εξαγωγή Πληροφορίας. Το πακέτο εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLTK. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS153/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. Η μηχανική μετάφραση και η ελληνική γλώσσα”, Σταύρου Μ., Τζεβελέκου Μ., Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Εκδόσεις Καστανιώτη, ISBN 960-03-2718-1, 2001

 2. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης”, Παυλίδου Θ. Σ., Εκδόσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ISBN 978-960-231-132-5, 2008

 3. “Speech and Language Processing”, Jurafsky D., Martin J., Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0131873216, 2008

 4. “Statistical Natural Language Processing”, Manning C., Schuetze H., MIT Press, ISBN 978-0262133609, 1999

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Computational Linguistics. MIT Press.
 2. Natural Language Engineering. Cambridge University Press.