Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Γραμμική Άλγεβρα ΜΘ110  Α Κορμού  4
6
Βλάμος Π.
Περιγραφή Μαθήματος:
Σύνολα. Καρτεσιανά γινόμενα. Σχέσεις. Πράξεις. Αλγεβρικές δομές. Πίνακες, πράξεις πινάκων, ανάστροφος πίνακας, αντίστροφος πίνακας. Ορίζουσες και ιδιότητες οριζουσών. Γραμμικά συστήματα. Μέθοδος Gauss. Μέθοδος Gauss –Jordan. Λύση συστήματος με τον αντίστροφο πίνακα. Μέθοδος Cramer. Διανυσματικοί χώροι. Γραμμικές απεικονίσεις. Πυρήνας και εικόνα γραμμικής απεικόνισης. Αλλαγή βάσης. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Διαγωνιοποίηση πίνακα. Εφαρμογές στην πληροφορική.
Πληροφορίες – Υλικό:

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Μια Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Τόμος Ι”, ΒΑΡΣΟΣ, ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΜΕΛΑΣ, ΤΑΛΕΛΛΗ, Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, 2008
  2. “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Τόμος Β”, Δ. ΒΑΡΣΟΣ, Δ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ, Μ. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, Ο. ΤΑΛΕΛΛΗ, Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, ISBN 978-960-88637-3-6, 2008
  3. “Γραμμική Άλγεβρα”, Δονάτος Γεώργιος Σ., Αδάμ Μαρία Χ., Εκδόσεις Gutenberg, ISBN 978-960-01-1193-4, 2008