Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Γραφικά με Υπολογιστές ΗΥ640  Ε Κατεύθυνσης Α.Ε.  4
5
Μυλωνάς Φ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των γραφικών με υπολογιστές και τις εφαρμογές τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των γραφικών με χρήση υπολογιστή, ξεκινώντας από σχετικά ιστορικά στοιχεία και γενικά χαρακτηριστικά και εμβαθύνοντας στους βασικούς αλγορίθμους και σχετικές μεθοδολογίες του χώρου, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μία συνολική αντίληψη επ ‘αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των υπολογιστικών γραφικών, καθώς και έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων, αλγορίθμων και τεχνικών με τα οποία υλοποιείται η πλειονότητα των 2Δ ή/και 3Δ γραφικών των σημερινών υπολογιστικών συστημάτων.

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους, Ιστορία και γενικά χαρακτηριστικά, Διανυσματική(ά) / Πλεγματική(ά) απεικόνιση/γραφικά, Εισαγωγικά στοιχεία σωλήνωσης, Βασικές Έννοιες Σχεδίασης, Αλγόριθμοι Σχεδίασης Ευθύγραμμου Τμήματος, Κύκλου, Έλλειψης, Φαινόμενο Ταύτισης, Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων, Χρωματισμός πολυγώνων, Αποκοπή, Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων, Σύνθεση 2Δ Μετασχηματισμών, Ομογενείς Συντεταγμένες, Μετασχηματισμοί Προβολής, Προοπτική, Παράλληλη, Πλάγια Προβολή

Υλικό Μαθήματος

http://e-class.ionio.gr/courses/DCS240/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Γραφικά και Οπτικοποίηση”, Θεοχάρης Θ., Πλατής Ν., Παπαϊωάννου Γ., Πατρικαλάκης Ν., Εκδόσεις Συμμετρία, ISBN 978-960-266-296-0, 2010
  2. “Γραφικά με ηλεκτρονικό υπολογιστή”, Στυλιάδης Αθανάσιος Δ., Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-431-510-2, 1999