Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο/
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΗΥ010  Α Κορμού  4
6
Στεφανιδάκης Μ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Επιστήμη των Υπολογιστών” οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τη βασική αρχιτεκτονική και λειτουργία του υπολογιστή.
  • Να παρακολουθήσουν αυτόνομα περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα των υπολογιστών.
  • Να μετασχηματίσουν τις αφηρημένες ανάγκες των εφαρμογών σε απόδοση και μέγεθος δεδομένων σε συγκεκριμένες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού.
  • Να σχεδιάσουν εφαρμογές επιλέγοντας τον κατάλληλο αλγόριθμο και δομή δεδομένων.

Περιγραφή Μαθήματος

Η πληροφορική ως επιστήμη. Παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της τεχνολογίας των υπολογιστών. Ο υπολογιστής ως επεξεργαστής δεδομένων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας (λογισμικό). Το υλικό κατά το μοντέλο von Neumann. Δυαδική αναπαράσταση δεδομένων (bits και bytes, δυαδικοί αριθμοί, αποθήκευση πληροφορίας κειμένου, εικόνας και ήχου, ακέραιοι αριθμοί, συμπλήρωμα ως προς 2, αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής). Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (πρόσθεση μη προσημασμένων αριθμών, πρόσθεση ακεραίων, πράξεις κινητής υποδιαστολής, λογικές πράξεις και πράξεις ολίσθησης). Οργάνωση υπολογιστών (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η κύρια μνήμη και ιεραρχίες μνήμης, διευθυνσιοδότηση, εκτέλεση εντολών και κύκλος μηχανής, συσκευές και μέθοδοι Εισόδου-Εξόδου (Ε/Ε), διασύνδεση υποσυστημάτων, δίαυλοι συστήματος). Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα. Εισαγωγή στους αλγορίθμους & στις Γλώσσες Προγραμματισμού. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Συμπίεση και Ασφάλεια Δεδομένων.

Υλικό Μαθήματος

http://e-class.ionio.gr/courses/DCS116/

http://mixstef.github.io/courses/csintro/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών”, Lister Andrew M., Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 978-960-7140-65-4, 2000
  2. “Εισαγωγή στην επιστήμη των Υπολογιστών”, Behrouz Forouzan, Firouz Mosharraf, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-366-3, 2010