Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή ΘΕ400  Γ Κορμού  4
6
Χωριανόπουλος Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κάνει συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση των αναγκών του χρήστη ΤΠΕ.
  • Κάνει σχεδίαση και κατασκευή της διάδρασης του χρήστη με ΤΠΕ.

Περιγραφή Μαθήματος
Ανάγκες χρήστη στο σχεδιασμό των user-interfaces. Ανθρωποκεντρική αποτίμηση και στρατηγικές σχεδιασμού και δοκιμής των user interfaces, τεχνικές αλληλεπίδρασης. Σχεδίαση, προγραμματισμός και πρότυπη διεπαφή. Τεχνικές και μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ως προς την ευχρηστία.

Υλικό μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS147/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3ή Έκδοση”, Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-503-X, 2007
  2. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη: Στρατηγικές για αποτελεσματική επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ISBN: 9789604182565, Συγγραφέας: Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Εκδότης: Τζιόλα