Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΗΥ250  Ζ Κορμού  4
6
Κουρουθανάσης Π. / Σωτηροπούλου Α.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει στους φοιτητές στις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν τόσο από τεχνολογική σκοπιά όσο και από επιχειρηματική διαχείριση. Σε αυτά τα πλαίσια, η δομή του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Βασικές έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου/ ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Ηλεκτρονικό λιανεμπόριο.

 • Β2Β ηλεκτρονικό επιχειρείν.

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού λιανεμπορίου προστιθέμενης αξίας (π.χ. eGov, eHealth, eLearning κ.ο.κ.).

 • Υποδομές ηλεκτρονικού επιχειρείν (π.χ. Payments, ασφάλεια, προστασία ιδιωτικότητας κ.ο.κ.).

 • Νέες τάσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν (ασύρματες και κινητές εφαρμογές, διάχυτα ΠΣ).

 • Επιχειρηματική διάσταση ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών και εργαστηριακών διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Να αποκτήσουν τα εφόδια για να συμβάλουν στην υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διάφορα πρακτικά ζητήματα.

 • Να κατανοήσουν τα τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Να κατανοήσουν τους κρίσιμους παράγοντες και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική διοίκηση πρωτοβουλιών Η.Ε. και να αξιολογήσουν μια στρατηγική ή επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές προεκτάσεις της διαχείρισης εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 • Να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τεχνολογικές εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Οικονομία και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 • Βασικοί Ορισμοί.

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο vs. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 • Μοντέλα και Εφαρμογές Διεπιχειρησιακού (B2B) Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

 • Μοντέλα και Εφαρμογές Πελατοκεντρικού (B2C) Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος.

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ.

 • Άλλες Εφαρμογές Αξίας στην Ψηφιακή Οικονομία (Εταιρικές Πύλες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες – CRM).

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών (e-Payment).

 • Τεχνολογίες και Δικτυακές Υποδομές (Intranets/Extranets, Δίκτυα VPN).

 • Ασφάλεια και Προστασία στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 • Νομοθετικό Πλαίσιο και Ηθική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

 • Στρατηγική Διαχείριση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

 • Νέες Μορφές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Κινητό και Ασύρματο Επιχειρείν).

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS154/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, G.P. Schneider, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 9789605126759, 2015
 2. “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, Turban E., King D., Lee J., Liang, T.P., Turban, D., Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, 2010