Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κινητά και Κοινωνικά Μέσα ΗΥ665  Δ Επιλογής  4
4
Χωριανόπουλος Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναλύει τα δομικά στοιχεία κινητών και συνεργατικών εφαρμογών.
  • Κάνει σχεδίαση και κατασκευή κινητών και συνεργατικών εφαρμογών.

Περιγραφή Μαθήματος

Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-Supported Cooperative Work). Ταξινόμηση Χώρου-Χρόνου. Ανάπτυξη εφαρμογών. Εφαρμογές σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κινητός Υπολογισμός. Κινητές Εφαρμογές.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS235/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3ή Έκδοση”, Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-503-X, 2007
  2. “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”, Επιμέλεια ΝΙΚΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-232-1, 2009