Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  Α Κορμού  4
6
Κερμανίδου Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών,
 • η κατανόηση βασικών όρων, εννοιών, διαδικασιών των νέων τεχνολογιών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών,
 • η γνωριμία των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες,
 • η μάθηση σωστών τεχνικών για την αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο,
 • η γνωριμία με την σωστή μεθοδολογία για βιβλιογραφική επισκόπηση,
 • η μάθηση της σωστής διαδικασίας για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας,
 • η μάθηση της σωστής δόμησης και σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας,
 • η μάθηση σωστής παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν βασικούς όρους των Νέων Τεχνολογιών, της Ανθρωπιστικής Πληροφορικής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
 • να χρησιμοποιούν συνεργατικές διαδικτυακές πλατφόρμες,
 • να διεξάγουν πρωτογενή έρευνα,
 • να διεξάγουν δευτερογενή έρευνα,
 • να αναζητούν μεθοδικά αξιόπιστη πληροφορία στο διαδίκτυο,
 • να πραγματοποιούν βιβλιογραφική επισκόπηση,
 • να συντάσσουν επιστημονική εργασία,
 • να παρουσιάζουν επιστημονική εργασία.

Περιγραφή Μαθήματος
Κοινωνία της Πληροφορίας. Δεδομένα-Πληροφορία-Γνώση -Σοφία. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και τον Ιστό. Εικονικά περιβάλλοντα Πληροφόρησης. Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Μάθηση από Απόσταση. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Τηλε-Εργασία. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Ηλεκτρονική Τραπεζική. Ηλεκτρονική Υγεία. Το Ψηφιακό Χάσμα.

Υλικό μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS113/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ”, Κουμπούρης Ι., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-73-4, 2011
 • “ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ e-ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ”, Τζαναβάρης Σ., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-80-2, 2012
 • “Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ”, Δεληγιάννης Ι., Εκδόσεις FAGOTTOBOOKS, ISBN 960-7075-99-4, 2006
 • “ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”,  ΑΘΗΝΑ Α. ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-749-3, 2004