Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Πολυμέσα ΗΥ630  Ε Κατεύθυνσης Α.Ε.  4
5
Χωριανόπουλος Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναλύει τα δομικά στοιχεία πολυμεσικών εφαρμογών
  • Κάνει σχεδίαση και κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών

Περγραφή Μαθήματος

Υπερμέσα. Συμμετοχικά πολυμέσα. Εικονική πραγματικότητα. Αφήγηση. Διάδραση. Μορφές αναπαράστασης πληροφορίας σε συστήματα πολυμέσων. Η αρχιτεκτονική συστημάτων υπερμέσων. Ψυχαγωγικές και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης. Προγραμματισμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS144/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Τεχνολογία πολυμέσων”, Δημητριάδης Σταύρος Ν., Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-025-7, 2004
  2. “Πολυμέσα Θεωρία και Πράξη”, Steinmetz Ralf, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 978-960-512-330-7, 2002