Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό αντικείμενο Φωτογραφία
Αλέξανδρος Πανάρετος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Αλέξανδρος Πανάρετος
Σπύρος Βούλγαρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Σπύρος Βούλγαρης

Log In

Create an account