Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ

Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ειδικότητα Φωτογραφία
Αλέξανδρος Πανάρετος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Αλέξανδρος Πανάρετος
Γεώργιος Κατωμέρης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Εφαρμοσμένα μαθηματικά μοντέλα στην Πληροφορική Αλέξανδρος Πανάρετος
Άννα Σωτηροπούλου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Βάσεις Δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα Αλέξανδρος Πανάρετος
Ελένη Χριστοπούλου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Δίκτυα υπολογιστών και διαδικτυακές τεχνολογίες Αλέξανδρος Πανάρετος
Σπύρος Βούλγαρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Σπύρος Βούλγαρης

Log In

Create an account