Μέλη ΔΕΠ

Αδαμαντία Πατέλη

ΒαθμίδαΑδαμαντία Πατέλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • ΜSc in Electronic Commerce, University of Manchester Institute of Science & Technology
  • Διδακτορικό Δίπλωμα “Διακυβέρνηση Στρατηγικών Συμμαχιών σε Τεχνολογικά Στηριζόμενες Βιομηχανίες: Η Περίπτωση των Ασύρματων Υπηρεσιών”, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
  • Ανοικτή Καινοτομία
  • Crowdsourcing

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87714
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: pateli@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~pateli

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Αδαμαντίας Πατέλη
Τελευταία ενημέρωση 07/03/2017 (pdf – 923 KΒ)

Log In

Create an account