Μέλη ΔΕΠ

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

ΒαθμίδαΧρήστος Β. Αναγνωστόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα”, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κινητού Υπολογισμού, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Κινητός και Κατανεμημένος Υπολογισμός (Mobile and Distributed Computing)
  • Συστήματα Επίγνωσης Πληροφορίας και Διάχυτος Υπολογισμός (Context-aware and Pervasive Computing)
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks)
  • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Network-centric Information Systems)

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87756
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: christos@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~christos

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Αναγνωστόπουλου
Τελευταία ενημέρωση 09/09/2011 (.pdf – 118 KΒ)

 

Log In

Create an account