Μέλη ΔΕΠ

Κάτια Λήδα Κερμανίδου

ΒαθμίδαΚάτια Λήδα Κερμανίδου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία

Εκπαίδευση

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο διατριβής «Αυτόματη Μάθηση Συντακτικών Εξαρτήσεων και Ανάπτυξη Γραμματικών της Ελληνικής Γλώσσας», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μηχανική Μάθηση
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Μοντελοποίηση Χρήστη
  • Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87703
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: kerman@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~kerman

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Κάτιας Λήδας Κερμανίδου
Τελευταία ενημέρωση 14/09/2011 (.pdf – 231 KΒ)

Log In

Create an account