Μέλη ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Βαθμίδαokon-2017

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο

Δίκτυα Υπολογιστών

Εκπαίδευση

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc in Communication and Signal Processing from the Electrical and Electronic Engineering Department, Imperial College, London
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε Πολιτικές Πρόσβασης Μέσου Ανεξάρτητες της Τοπολογίας σε Κατά Περίπτωση Δίκτυα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αυτόνομα Δίκτυα
  • Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων
  • Πρόσβαση Μέσου

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87708
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: okon@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~okon

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Οικονόμου
Τελευταία ενημέρωση 15/11/2017

Log In

Create an account