Μέλη ΔΕΠ

Παναγιώτης Κουρουθανάσης

ΒαθμίδαΠαναγιώτης Κουρουθανάσης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες των Αποφάσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Διδακτορικό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Πληροφοριακά Συστήματα

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87701
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: pkour@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~pkour

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτη Κουρουθανάση
Τελευταία ενημέρωση 09/09/2011 (.pdf – 165 KΒ)

Log In

Create an account