Μέλη ΔΕΠ

Σπύρος Σιούτας

Βαθμίδα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκπαίδευση

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, MSc: «Τεχνικές εξάλειψης κατανεμημένης πολυπλοκότητας και εφαρμογή τους στη σχεδίαση persistent δομών δεδομένων με χρήση στην υλοποίηση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού», Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: «Αποτελεσματικοί αλγόριθμοι και βελτιωμένες τεχνικές αναζήτησης χωρικής, χρονικής και χώρο – χρονικής πληροφορίας», Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
  • Υπολογιστική Γεωμετρία και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
  • Χώρο-Χρονικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων
  • Κατανεμημένες Δομές Δεδομένων και P2P Συστήματα
  • Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud)
  • Αποθήκες Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης
  • Χωρικές Δομές Δεδομένων και GIS

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87706
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: sioutas@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~sioutas

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Σπύρος Σιούτας
Τελευταία ενημέρωση 12/09/2016 (.pdf – 1.072 KΒ)

Log In

Create an account