Μέλη ΔΕΠ

Θεόδωρος Ανδρόνικος

ΒαθμίδαΘεόδωρος Ανδρόνικος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού

Εκπαίδευση

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με κατεύθυνση Πληροφορικής από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη θέμα την «Αυτόματη Παραλληλοποίηση Σειριακών Αλγορίθμων»

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διαδικτυακός προγραμματισμός
  • Παράλληλος προγραμματισμός
  • Κβαντικός & μη συμβατικός υπολογισμός
  • Δυναμικοί αλγόριθμοι για παράλληλα & κατανεμημένα ετερογενή συστήματα
  • Γλώσσες ερωταποκρίσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων για το σημασιολογικό ιστό
  • Χρονικές (Temporal) λογικές για αυτόματη επαλήθευση και σύνθεση συστημάτων
  • Πιθανοτικά αυτόματα και αυτόματα για άπειρα αντικείμενα

Επικοινωνία

Τηλ: +30 26610 87712
Φαξ: +30 26610 87766
E-mail: andronikos@ionio.gr
Webpage: http://www.ionio.gr/~andronikos

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρου Ανδρόνικου
Τελευταία ενημέρωση 21/01/2016 (.pdf – 377 KΒ)

Log In

Create an account