Διδασκοντες

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ονοματεπώνυμο Μάθημα Φωτογραφία
Δημήτριος Ρίγγας Λογικός Προγραμματισμός

Μεταγλωττιστές

Αλέξανδρος Πανάρετος
Αντωνία Πλέρου Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής Αλέξανδρος Πανάρετος

Η διδασκαλία από πανεπιστημιακούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο”, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

logo panepistimiakoi ypotrofoi 2018

Log In

Create an account