Αλέξανδρος Πανάρετος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαδικτυακός προγραμματισμός.
  • Βάσεις Δεδομένων.
  • Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου.
  • Κοινωνικά & Συνεργατικά Δίκτυα.

Εκπαίδευση

  • BEng Software Engineering, Univerisity of Wales, Aberystwyth.
  • MSc E-Commerce Technology, Essex University.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)