Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στο αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας»

Social Media
Δημοσίευση: 19-04-2021 15:06 | Προβολές: 962
Έναρξη: 19-04-2021 |Λήξη: 19-05-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 585.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας»

Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας» περιλαμβάνει την διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την υιοθέτηση και διοίκηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους -πληροφοριακών συστημάτων-με σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, η ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας αποτελεί για αυτές αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού τους μάνατζμεντ. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων-καθώς και των δυναμικών ικανοτήτων που προσδίδουν στους οργανισμούς- ως μέσο ανάπτυξης αλλά και διαχείρισηςτόσο του κλειστού όσο και του ανοικτού τύπου καινοτομίας (π.χ. στρατηγικές συμμαχίες, δίκτυα καινοτομίας, crowdsourcing - crowdfunding). Επιπλέον, εμπεριέχειμελέτη επιχειρηματικών μοντέλων που είτε στηρίζουν την ανάπτυξη νεοφυών ψηφιακών επιχειρήσεων (ψηφιακή επιχειρηματικότητα) είτε μεταβάλλονται με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών για να υποστηρίξουν ώριμες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να καινοτομήσουν, κι έτσι να διατηρήσουν ή να εξελίξουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 812/06-04-2021, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας»
ΑΔΑ: 61ΜΔ46Ψ8ΝΨ-4ΧΡ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP21155

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0, e-mail: cs@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 19-04-2021

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού – Εκπαιδευτικού προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή

 

Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr