Υποβολή αιτήσεων σίτισης-στέγασης φοιτητών/τριών των ακαδημαϊκών τμημάτων σε Κέρκυρα-Ζάκυνθο-Κεφαλονιά [ακαδ. έτος 2024-2025]: έως 02/09/2024

ShareThis
Δημοσίευση: 03-07-2024 15:35 | Προβολές: 4065
Έναρξη: 05-07-2024 |Λήξη: 02-09-2024
[Σε Εξέλιξη]

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς (εκτός των νεοεισαχθέντων), μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες του Ιονίου Πανεπιστημίου, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:  

https://applications.care.ionio.gr/students/

Από Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 έως και Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί από την υπηρεσία μας.

Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος στέγασης και σίτισης.

Για την είσοδο στη σελίδα υποβολής της αίτησης, οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτουν (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να ενημερωθούν α) για τον Κανονισμό Στέγασης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2296Β΄/15-6-2020) https://care.ionio.gr/services/housing/ και β) την Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/2012 (ΦΕΚ1965/2012 τ. Β΄) στην οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές/φοιτήτριες των Α.Ε.Ι., https://care.ionio.gr/services/nutrition/.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που έχουν έδρα την Κεφαλονιά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για Σίτιση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024). Για το δικαιολογητικό αυτό οι φοιτητές/τριες μπαίνουν με τους κωδικούς τους στην ηλ. δ/νση: https://dias.ionio.gr/. Επιλέγουν (από αριστερά) Βαθμολογίες, και στη συνέχεια Η καρτέλα μου. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί (και πάνω από τη Λίστα Μαθημάτων επιλέγουν «Δείξε ΟΛΕΣ τις εγγραφές»), στη συνέχεια πατάνε ctrl και p και στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουν Αποθήκευση ως PDF  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για σίτιση).
 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα του γονέα που επιβαρύνει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, για το φορολογικό έτος 2023) Σημείωση: σε περίπτωση όπου εξαρτώμεναμέλη της οικογένειας υπέβαλαν για το φορολογικό έτος 2023 και δική τους φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί και το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα (αδέλφια φοιτητή/φοιτήτριας) ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΙΔΙΟΥ/ΙΔΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 1) εφόσον υπέβαλε δική του/της φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2023 2) εφόσον είναι άνω των 25 ετών και υποβάλλει δική του/της φορολογική δήλωση.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2024). Σημείωση: εάν ανήκετε στη κατηγορία «Αλλοδαπός Φοιτητής» πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ  επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά  από τη χώρα προέλευσής σας.
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕ.Π.Α ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ/ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Ή ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης).
 6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή φοιτητής/φοιτήτρια είναι ενεργός/ενεργή φοιτητής/φοιτήτρια σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών ήαντίγραφο της «Ηλεκτρονικής αίτησης  εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ (για νεοεισαχθέντα αδέλφια φοιτητές/φοιτήτριες σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ).
 7. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ(επίσημο έγγραφο Δημόσιας Αρχής μεταφρασμένο στα ελληνικά για το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα, εφόσον δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη ή για το ατομικό εισόδημά τους εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν είναι προστατευόμενα μέλη).
 8. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣθα υποβάλλουν βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, από το Υπουργείο Παιδείαςκαι έγγραφο Δημόσιας Αρχής από τη χώρα προέλευσης μεταφρασμένο στα ελληνικά, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα του/της φοιτητή/φοιτήτριας, εφόσον είναι άνω των 25 ετών.
 9. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ/ΓΟΝΕΩΝ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 10. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (για μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας και έως 25 ετών) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 11. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων).
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ (στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, ο γονέας του/της ή ο/η σύζυγος του/της)  που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτηση (δηλαδή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να λαμβάνει ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (τελευταίου εξαμήνου έτους 2022)  (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση.)
 14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1897/90 (τέκνο θύματος τρομοκρατίας) (το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για στέγαση. )
 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών σας είχε εγκριθεί η αναστολή φοίτησης για ορισμένο χρονικό διάστημα από το Τμήμα Σπουδών σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των αιτήσεων για σίτιση και στέγαση των ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΩΝ 2024-2025 φοιτητών και φοιτητριών, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στα Ακαδημαϊκά Τμήματα επιτυχίας τους (μέσω των Γραμματειών των Τμημάτων επιτυχίας τους και αφού λάβουν στο ιδρυματικό τους e-mail τον Αριθμό Μητρώου φοιτητή/φοιτήτριας και τα στοιχεία σύνδεσης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Συνεπώς, για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερώνονται για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την εγγραφή τους στα Δημόσια Πανεπιστήμια όλης της χώρας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και το σύνολο της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας γίνεται για την επιλογή σας ως δικαιούχος σίτισης ή και στέγασης και βασίζεται στην έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α., αριθ. Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ 1965/18-6-2012 και τον Κανονισμό Στέγασης ΦΕΚ 2296/15-6-2020/τ. Β’. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη, μετά το τέλος του οικονομικού έτους της αίτησης, για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ή για μεγαλύτερο χρόνο αν προκύψει άλλη έννομη υποχρέωση του Ι.Π.  και στη συνέχεια θα καταστρέφονται.

Εάν εγκριθεί η αίτησή σας, τα εξής δεδομένα: ονοματεπώνυμο, Ακαδημαϊκό Τμήμα σπουδών, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/Φοιτήτριας και αριθμός barcode της ακαδημαϊκής ταυτότητας, διαβιβάζονται στους επαγγελματίες σίτισης ή και στέγασης με τους οποίους έχει συμβληθεί το Πανεπιστήμιο για  την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας στέλνοντας το αίτημά σας με email στο merimna@ionio.gr ή και στο dpo@ionio.gr . Αν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των   προσωπικών δεδομένων σας ή τα δικαιώματά σας ή  πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ι.Π στο dpo@ionio.gr. Αν νομίζετε ότι δεν αντιμετωπίστηκαν τα θέματά σας ικανοποιητικά μπορείτε να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

  Περισσότερα για τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας https://gdpr.ionio.gr


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας