Εκλογές Καθηγητών
Σελίδα 3 / 3 : <<<
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πληροφοριακά Συστήματα
Δημοσίευση: 13-02-2012 14:15 | Προβολές: 1175
Έναρξη: 09-02-2012 |Λήξη: 09-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 93.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 09/04/2012.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δομές και Βάσεις Δεδομένων
Δημοσίευση: 06-02-2012 12:46 | Προβολές: 1265
Έναρξη: 06-02-2012 |Λήξη: 03-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 94.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 03 Απριλίου 2012.
Τμήμα Πληροφορικής: Μια θέση ΔΕΠ - Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Δημοσίευση: 24-08-2011 12:55 | Προβολές: 999
Έναρξη: 24-08-2011 |Λήξη: 24-10-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 36 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Διαδικτυακός Προγραμματισμός.
Τμ. Πληροφορικής, μία θέση ΔΕΠ: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
Δημοσίευση: 26-07-2011 13:58 | Προβολές: 1197
Έναρξη: 26-07-2011 |Λήξη: 26-09-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 36 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δίκτυα Υπολογιστών
Δημοσίευση: 02-09-2010 09:57 | Προβολές: 1168
Έναρξη: 02-09-2010 |Λήξη: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 48.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υ/Σ
Δημοσίευση: 02-09-2010 09:57 | Προβολές: 1206
Έναρξη: 02-09-2010 |Λήξη: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 48.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων.
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης
Δημοσίευση: 24-06-2010 00:19 | Προβολές: 1102
Έναρξη: 24-06-2010 |Λήξη: 23-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 43.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Ασφάλεια και Iδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Δημοσίευση: 24-06-2010 00:16 | Προβολές: 1182
Έναρξη: 24-06-2010 |Λήξη: 23-08-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ασφάλεια και Iδιωτικότητα στο Διαδίκτυο
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Δημοσίευση: 10-03-2010 11:18 | Προβολές: 1547
Έναρξη: 22-01-2010 |Λήξη: 22-03-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πολιτισμική Πληροφορική
Δημοσίευση: 07-10-2009 12:00 | Προβολές: 1127
Έναρξη: 07-10-2009 |Λήξη: 06-12-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμική Πληροφορική
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Δημοσίευση: 07-10-2009 11:54 | Προβολές: 1203
Έναρξη: 07-10-2009 |Λήξη: 06-12-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Δημοσίευση: 15-09-2009 16:25 | Προβολές: 1185
Έναρξη: 15-09-2009 |Λήξη: 14-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 45 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση ΔΕΠ - Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δημοσίευση: 24-07-2009 13:18 | Προβολές: 1236
Έναρξη: 24-07-2009 |Λήξη: 24-09-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τμημα Πληροφορικής: Μια θέση ΔΕΠ - Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
Δημοσίευση: 22-05-2009 14:01 | Προβολές: 1265
Έναρξη: 22-05-2009 |Λήξη: 22-07-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Πληροφορικής
Δημοσίευση: 27-05-2008 17:48 | Προβολές: 1181
Έναρξη: 22-05-2008 |Λήξη: 22-07-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 42 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της, στις 10 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Πληροφορικής.
Σελίδα 3 / 3 : <<<

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 23-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Μαΐου 2022 (Κέρκυρα, Ληξούρι, Λευκάδα)
Έναρξη: 25-05-2022 |Λήξη: 27-05-2022
[Αναμένεται]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας