Διασφάλιση Ποιότητας
gr  pdf.png  Στοχοθεσία Ποιότητας
Mέγεθος: 335.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  zip.png  Δείκτες Ποιότητας
Mέγεθος: 594.5 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Το Τμήμα Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 4η συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος Πληροφορικής ακαδ. έτους 2020-2021 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2020. Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για την παροχή εκπαίδευσης και την παραγωγή γνώσης υψηλής ποιότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ισοπολιτείας και του ακαδημαϊκού ήθους σε κάθε δραστηριότητα του Τμήματος.

Θεμελιώδεις Αρχές και στόχοι:

Το Τμήμα Πληροφορικής, που ανήκει στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες οποιουδήποτε κύκλου σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Πληροφορική.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εφαρμοσμένη Πληροφορική και προσφέρει συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, προκειμένου οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του Τμήματος αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής και του Ιδρύματος. Διέπεται από τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον διδασκόμενο,εκφραζόμενη από:
  α) την μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών και φοιτητριών μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων,
  β) τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού,
  γ) την εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας,
  δ) την αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και
  ε) την ενίσχυση της οργανωμένης και συνολικής μάθησης ανά επίπεδο σπουδών.

 • Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων, των ερευνητικών πρωτοβουλιών και των στρατηγικών έρευνας μέσω κινήτρων για υψηλού επιπέδου επιδόσεις.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα προγράμματα σπουδών καθώς και πιστοποιητικών απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στη βάση σαφώς  προσδιορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο ΠροσόντωνΑνώτατης Εκπαίδευσης.

 • Διεθνοποίηση, αναγνώριση και πιστοποίηση των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής έτσι ώστε να βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης, να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά αλλά και να είναι συνδεδεμένα με τη διεθνή αγορά εργασίας. Διαρκής προσπάθεια ώστε το προσφερόμενο διδακτικό έργο να είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, με το διδακτικό προσωπικό να διαθέτει υψηλά προσόντα και να επίσταται των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα.

 • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του Τμήματος Πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα,σύμφωνα με τις οδηγίες της Μ.Ο.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς προβλέπονται από την ΑΔΙΠ, για τη συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες πτυχές της φοιτητικής δραστηριότητας (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα τους τμήματος κ.ά.), την αποτύπωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης των προγραμμάτων σπουδών με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.

 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος Πληροφορικής, των συνεργασιών του με τοπικούς και εθνικούς φορείς και τη διαφάνεια στη λειτουργία του.

Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και υλοποιείται από την ΟΜ.Ε.Α. Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και επικουρείται στο έργο της από κατάλληλο διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.

 

Ενημέρωση: 12-11-2020
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας