Χάρης Μουρατίδης

Αντικείμενο: Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογίες Λογισμικού, Τεχνολογίες Απαιτήσεων, Ασφάλεια και ιδιωτικότητα
Βαθμίδα: Επισκέπτης Καθηγητής
Email: H.Mouratidis@brighton.ac.uk
Website: https://research.brighton.ac.uk/en/persons/haris-mouratidis

Μουρατίδης Χάρης

Είναι κάτοχος πτυχίου του University of Wales, Swansea, μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Sheffield και διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Sheffield. Είναι Καθηγητης Τεχνολογίας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Μπραιτον (Brighton, UK) και διευθυντής του Ευρευνητικού Κέντρου Centre for Secure, Intelligent and Usable Systems (CSIUS) στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση και μοντελοποίηση απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας
 • Μεθοδολογίες τεχνολογίας απαιτήσεων για παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, περιβάλλοντα νεφοϋπολογιστικής και κυβερνοφυσικά συστήματα
 • Ασφάλεια και προστασία ιδιωτικότητας
 • Σχεδίαση, ανάλυση και προστασία κρίσιμων υποδομών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
150 δημοσιεύσεις – h-index 30

 • Mouratidis, H., &Diamantopoulou, V. (2018). A Security Analysis Method for Industrial Internet of Things. IEEE Transactions on Industrial Informatics. (Impact Factor: 5.43)
 • Islam, S., Ouedraogo, M., Kalloniatis, C., Mouratidis, H., &Gritzalis, S. (2018). Assurance of Security and Privacy Requirements for Cloud Deployment Models. IEEE Transactions on Cloud Computing, 6(2), 387-400. (IF: 7.928)
 • Mavropoulos, O., Mouratidis, H., Fish, A., &Panaousis, E. (2018). Apparatus: A framework for security analysis in internet of things systems. Ad Hoc Networks. DOI: 10.1016/j.adhoc.2018.08.013 (IF: 3.15)
 • N Polatidis, CK Georgiadis, E Pimenidis, H Mouratidis (2017), “Privacy-preserving collaborative recommendations based on random perturbations”, Expert Systems with Applications 71, pp. 18-25 (impact factor: 2.981)
 • Rebollo, D. Mellado, E. Fernández-Medina Paton, H. Mouratidis (2015), “Empirical Evaluation of a Cloud Computing Information Security Governance Framework”, Information and Software Technology, 58(1), pp 44-57 (impact factor: 1.328)
 • Ouedraogo and H. Mouratidis (2013), “Selecting a Cloud Service Provider in the age of cybercrime”, Computers & Security, Vol. 38, pp. 3-13 (impact factor: 1.158)
 • Islam, H. Mouratidis, J. Jurjens (2011), “A Framework to Support Alignment of Secure Software Engineering with Legal Regulations”, International Journal of Software and Systems Modelling (SoSyM), 10(3)(impact factor: 1.533).
 • Mouratidis, E. Dubois (2010), “Guest Editorial: Security Requirements Engineering: Past, Present and Future”, Requirements Engineering Journal, 15(1), pp.1 (impact factor: 1.625).
 • Beydoun, G., Low, B., Henderson-Sellers, H., Mouratidis, J., Gomez-Sanz, J., Pavon, and C. Gonzalez-Perez, (2009), “FAML: a generic metamodel for MAS development”,IEEE Trans. Software Eng., November/December 2009, Vol. 35(6), pp.841-863 (impact factor: 3.750).

Επιστροφή