Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων/πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Πληροφορικής

ShareThis
Δημοσίευση: 26-06-2024 20:16 | Προβολές: 884
image

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για το Ακαδημαϊκό́ Έτος 2024-2025.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Πληροφορικής στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. παρόμοιου προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://di.ionio.gr/infoedu/enroll από τη Δευτέρα 01/07/2024 έως τo Σάββατο 20/07/2024 και ώρα 14:00.

Στο ΕΠΣ γίνονται δεκτοί - κατόπιν αίτησής τους - πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι παρόμοιου προσανατολισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων ως ισότιμων από το ΔΟΑΤΑΠ).

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου και οι Πρακτικές Ασκήσεις θα εκπονηθούν με φυσική παρουσία σε σχολικές μονάδες του νομού Κέρκυρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διεύθυνσης, συμπεριλαμβάνοντας  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) σκαναρισμένο αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας,

β) πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία, όπου στο όνομα του αρχείου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,

γ) αντίγραφο τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Ειδικά οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους,

δ) αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση τόπου σπουδών για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ε) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

στ) αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος,

ζ) λοιπά στοιχεία που να ενισχύουν την υποψηφιότητα όπως εκπαιδευτικό έργο, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συναφή με το χώρο της πληροφορικής ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα άνω του ενός (1) έτους κ.ο.κ. 

Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων που θα ενταχθούν στο Π.Π.Δ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 ανέρχεται στους δεκαπέντε (15). Το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερους από δεκαπέντε (15) αποφοίτους. 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κείμενο της συνημμένης Προκήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Two fellowships to Ionian University PhD students awarded from the International Society for Ethics and Information Technology (INSEIT)
Δημοσίευση: 22-07-2024 08:23 | Προβολές: 489
Έναρξη: 22-07-2024 |Λήξη: 30-08-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 208.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Δράση καθαρισμού στο νησί του Βίδου [14/04/2024]
Δημοσίευση: 09-04-2024 11:51 | Προβολές: 2182
Σημαντική Ημερομηνία: 14-04-2024
[Έληξε]

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας