Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο»

Social Media
Δημοσίευση: 27-11-2015 15:13 | Ενημέρωση: 04-12-2015 15:00 | Προβολές: 2152
Έναρξη: 04-12-2015 |Λήξη: 04-02-2016
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 129.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α΄)

2. την παρ. 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5β, του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 34 του Ν.4114/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄ 30-1-2013)

3. το άρθρου 17 και το άρθρο 80, παρ.22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄),

4. τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).

5. την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄)

6. την παρ. 1, 3 και 7 του άρθρου 14, του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει σήμερα

7. την Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/16-10-2013) για τη δημιουργία του ΑΠΕΛΛΑ

8. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄).

9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΛΗΡ/306/19-3-2015 αίτηση εξέλιξης της Λέκτορα του Τμήματος Πληροφορικής κας Αγγελικής Τσώχου

10. την από 22-4-2015 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής

11. την από 29-4-2015 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

H Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 1179/19-11-2015, τ. Γ΄

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο».
    ΑΔΑ: Ω1ΞΒ46Ψ8ΝΨ4Ω1, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000907221

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλ. Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Έλενα Λάσκαρι, τηλ.: 26610 87760-1-3

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 04-12-2015

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος
Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 23-05-2022
Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2022 (προθεσμία: 02/06/2022)
Έναρξη: 19-05-2022 |Λήξη: 02-06-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.75 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 310.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγός-ΠΑ 2021-22
Mέγεθος: 1.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα β’ πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
Mέγεθος: 54.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προσεχώς
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Μαΐου 2022 (Κέρκυρα, Ληξούρι, Λευκάδα)
Έναρξη: 25-05-2022 |Λήξη: 27-05-2022
[Αναμένεται]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας