Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας»

Social Media
Δημοσίευση: 31-01-2017 13:09 | Ενημέρωση: 09-02-2017 13:44 | Προβολές: 2380
Σημαντική Ημερομηνία: 10-03-2017
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 137.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Προκηρύσσουµε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου  Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας»

Το γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας» περιλαµβάνει την διερεύνηση ζητηµάτων που αφορούν την υιοθέτηση και διαχείριση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και των εφαρµογών τους µε σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων των οργανισµών. Καθώς οι σύγχρονοι οργανισµοί έρχονται αντιµέτωποι µε τις συνεχώς αυξανόµενες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, η καινοτοµία αποτελεί για αυτές αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής τους. Το εν λόγω γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει µελέτη τόσο της χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων ως µέσο ανάπτυξης και διοίκησης της ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής καινοτοµίας όσο και µελέτη των επιχειρηµατικών µοντέλων ανάπτυξης τεχνολογικής καινοτοµίας στηριζόµενες στην χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr)  την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών (30 ημερών (σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2, ΦΕΚ 225 τ. Β’/31-1-2017)) από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 21-10-2016

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 1419/30-12-2016, τ. Γ΄
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας»

ΑΔΑ: 79ΛΠ46Ψ8ΝΨ-ΝΓΒ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002204385

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 10-03-2017, αίτηση υποψηφιότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 08-02-2017

Με Εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής

Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Ιούνιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-06-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας