Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Συμβούλου-Καθηγητή για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
gr  pdf.png  ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ για τα ΠΜΣ
Mέγεθος: 141.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 (Απόφαση 4ης Συνέλευσης Τμ. Πληροφορικής 24/11/2022, ακαδ. έτους 2022-2023)

 Α. Στόχοι θεσμού Συμβούλου – Καθηγητή και Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών κατά την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία προτείνεται η επέκταση εφαρμογής του θεσμού του συμβούλου – καθηγητή, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, και σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Επισημαίνεται ότι η θέσπιση του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με την ΕΘΑΑΕ.

Οι προτεινόμενες αρμοδιότητες του συμβούλου – καθηγητή συνοψίζονται παρακάτω:

 • Παροχή διευκρινήσεων επί του περιεχομένου των μαθημάτων και των τρόπων αξιοποίησης των υποδομών του Τμήματος (π.χ. εργαστήρια, Γραμματεία κ.ο.κ.).
 • Παροχή συμβουλευτικής για τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων.
 • Παροχή συμβουλευτικής για το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή.
 • Παροχή υποστήριξης για τυχόν προβλήματα (π.χ. προσωπικά, ακαδημαϊκά, κ.ο.κ.) που επηρεάζουν τους φοιτητές κατά τις σπουδές τους και αναζήτηση, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ή τη Συνέλευση του Τμήματος και παροχή συμβουλών σχετικά με πιθανούς τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.
 • Παροχή συμβουλευτικής κατά την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.
 • Παροχή κατευθύνσεων για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/ και στο εξωτερικό.
 • Παροχή διευκρινήσεων για τις επαγγελματικές προοπτικές μετά το πτυχίο (επαγγελματικές ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).

 

Β. εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή στα ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου προτείνεται να ορίζεται για κάθε εισακτέο φοιτητή των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα Πληροφορικής είναι επισπεύδον Τμήμα) ο Σύμβουλος - Καθηγητής του, ο οποίος πρέπει να είναι ένα από τα μέλη ΔΕΠ ή/ και ΕΔΙΠ του Τμήματος τα οποία παρέχουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Ο Σύμβουλος - Καθηγητής ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. Οι αρμοδιότητες κάθε Συμβούλου – Καθηγητή προσδιορίζονται στην προηγούμενη ενότητα. Ο Σύμβουλος – Καθηγητής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στους φοιτητές που του έχουν ανατεθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα. Η Συνέλευση του Τμήματος επιβλέπουν τη λειτουργία του θεσμού.

 

Η ανάθεση των φοιτητών σε κάθε Σύμβουλο - Καθηγητή προτείνεται να γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σειριακά βάσει του επωνύμου κάθε εγγεγραμμένου φοιτητή (π.χ. από Αλεξάκης – Γεωργιάδης) στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Οκτώβριο ή Φεβρουάριο ανάλογα με τον μήνα έναρξης διδασκαλίας των μαθημάτων σε έκαστο ΠΜΣ). Ο αριθμός των φοιτητών πρέπει να ισοκατανέμεται μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ ή/ και ΕΔΙΠ του Τμήματος που παρέχουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση απουσίας ενός Συμβούλου - Καθηγητή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, προβλήματος υγείας, κ.ο.κ.), η Γραμματεία του Τμήματος, μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα πρέπει να αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος μέλους ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ έναν νέο Σύμβουλο - Καθηγητή. Η ανάθεση γίνεται με ισοκατανομή των φοιτητών στους υπόλοιπους Σύμβουλους - Καθηγητές.

 

Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές στα εν λειτουργία ΠΜΣ στο Τμήμα Πληροφορικής προτείνεται να γίνει ισομερής κατανομή μεταξύ των μελών ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής ως εξής:

 • Για τους εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ΠΜΣ στα οποία διεξάγονται ακόμα διαλέξεις/ μαθήματα, η κατανομή ανά Σύμβουλο – Καθηγητή προτείνεται να γίνει ισομερώς βάσει του επώνυμου του φοιτητή όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
 • Για τους εγγεγραμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ΠΜΣ οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, η κατανομή ανά Σύμβουλο – Καθηγητή προτείνεται να πραγματοποιηθεί βάσει της υφιστάμενης ανάθεσης των φοιτητών σε συγκεκριμένο επιβλέποντα στην διπλωματική του εργασία.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του Συμβούλου - Καθηγητή του. Φοιτητής που επιθυμεί κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εξηγώντας τους λόγους. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του φοιτητή θα εξεταστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Σε περίπτωση θετικής έγκρισης του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή από το Τμήμα Πληροφορικής πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

 • Ενημέρωση του κανονισμού σπουδών σχετικά με τη θέσπιση και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή στα ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής.
 • Ενημέρωση των φοιτητών για την έναρξη λειτουργίας του θεσμού και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος και των επιμέρους ιστοσελίδων των ΠΜΣ.
Ενημέρωση: 12-01-2023

Σπουδές

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 17-04-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας