Πολυμέσα


Διδάσκων/ουσα: Καρύδης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: HY-630
Τύπος Μαθήματος: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διάλεξης: 2
Ώρες Εργαστηρίου/Φροντιστηρίου: 2Ε
Σύνολο Ωρών: 4
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI208/


Σύντομη Περιγραφή:

Υπερμέσα. Συμμετοχικά πολυμέσα. Εικονική πραγματικότητα. Αφήγηση. Διάδραση. Μορφές αναπαράστασης πληροφορίας σε συστήματα πολυμέσων. Η αρχιτεκτονική συστημάτων υπερμέσων. Ψυχαγωγικές και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης. Προγραμματισμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναλύει τα δομικά στοιχεία πολυμεσικών εφαρμογών
  • Κάνει σχεδίαση και κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  1. “Τεχνολογία πολυμέσων”, Δημητριάδης Σταύρος Ν., Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-025-7, 2004
  2. “Πολυμέσα Θεωρία και Πράξη”, Steinmetz Ralf, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 978-960-512-330-7, 2002
Ενημέρωση: 15-01-2020

Επιστροφή