Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών


Διδάσκων/ουσα: Νταντογιάν Χριστόφορος
Κωδικός Μαθήματος: HY-225
Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διάλεξης: 2
Ώρες Εργαστηρίου/Φροντιστηρίου: 2Φ
Σύνολο Ωρών: 4
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI223/


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Καθορίσει τις απαιτήσεις ασφάλειας ενός δικτυακού συστήματος.
  • Έχει κατανόηση των κενών ασφάλειας και των απειλών που διατρέχουν τα δίκτυα υπολογιστών και οι δικτυακές/διαδικτυακές εφαρμογές.
  • Σχεδιάσει μηχανισμούς και πρωτόκολλα ασφάλειας που ικανοποιούν καλά προσδιορισμένες απαιτήσεις και προστατεύουν από συγκεκριμένες απειλές.
  • Εφαρμόσει τις γνώσεις του για να προστατεύσει τις συσκευές και την διακινούμενη δικτυακά πληροφορία από κακόβουλες ενέργειες
  • Αναγνωρίσει και να συνεισφέρει στις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Βασικές αρχές κρυπτογραφίας. Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας δεδομένων και αυθεντικοποίηση. Επιθέσεις αντανάκλασης και ενδιαμέσου. Συστήματα συμφωνίας και διανομής κλειδιού. Tο πρωτόκολλο Kerberos. Ασφάλεια Ασύρματων δικτύων και πρωτόκολλα ασφάλειας WPA/WPA2. Ασφάλεια σε κινητά δίκτυα GSM/UMTS/LTE. Μοντέλο απειλών στο Επίπεδο TCP/IP. Ανάλυση του πρωτοκόλλου TLS/SSL. Ανάλυση του μηχανισμού Pretty Good Privacy. Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση των αναχωμάτων ασφάλειας (Firewalls) και εικονικών δικτύων (Virtual Private Networks). Επιθέσεις παρεισφρήσεων (intrusions) και μηχανισμοί ανίχνευση εισβολών (intrusion detection systems) σε δικτυακά συστήματα, Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισης τους. Επιθέσεις στο πρωτόκολλο Domain Name System (DNS) και Address Resolution Protocol (ARP). Εισαγωγή στο κακόβουλο λογισμικό διαδικτύου και botnets.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  1. Γκρίτζαλης Σ. & Κάτσικας Σ. & Γκρίτζαλης Δ. (2003): Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών: Τεχνολογίες και Υπηρεσίες σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
  2. William Stallings (2016), Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th Edition
Ενημέρωση: 09-10-2020

Επιστροφή
<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 18-01-2022
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς