Πρόγραμμα Σπουδών
page image
gr  pdf.png  Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022
Mέγεθος: 205.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ακαδ. έτους 2021-2022

εγκρίθηκε στην Συνέλευση 14/06/2021

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

4

   

6

2.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2

 

4

6

3.

Μαθηματικός Λογισμός

4

2

 

6

4.

Γραμμική Άλγεβρα

4

 

2

6

5.

Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2

 

2

6

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2

 

2

6

2.

Δομές Δεδομένων

4

2

 

6

   3.

Διακριτά Μαθηματικά

4

4

 

6

   4.

Πιθανότητες

2

2

4

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

   

4

2.

Εφαρμοσμένος Προγραμματισμός με Python

2

2

2

4

3.

Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)

4

   

4

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Διδακτική της Πληροφορικής

4

   

4

2.

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

2

 

2

6

3.

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

2

 

4

6

4.

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

2

 

2

6

5.

Στατιστική

2

2

4

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Θεωρία της Πληροφορίας

2

2

 

4

2.

Κρυπτογραφία

4

 

2

4

Δ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Αλγόριθμοι

4

   

6

2.

Βάσεις Δεδομένων Ι

4

 

2

6

3.

Δίκτυα I

4

 

2

6

4.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

4

 

2

6

5.

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων

4

 

2

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Θεωρία Υπολογισμού

4

   

4

2.

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

2

 

2

4

Ε΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Δίκτυα ΙI

4

 

2

6

2.

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

4

 

2

6

3.

Λειτουργικά Συστήματα

2

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ.

2

 

2

5

2.

Πολιτικές και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας

4

 

2

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Πολυμέσα

2

 

2

5

2.

Γραφικά με Υπολογιστές

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2

 

2

4

2.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

4

   

4

3.

Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού

4

   

4

4.

Αναλυτική Δεδομένων Υγείας

4

   

4

5.

Οπτικοποίηση της Πληροφορίας

2

 

2

4

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Τεχνολογία Λογισμικού

2

 

2

6

2.

Τεχνητή Νοημοσύνη

4

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Τεχνολογίες Διαδικτύου

2

 

4

5

2.

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

4

   

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Αναγνώριση Προτύπων

2

2

2

5

2.

Ανάκτηση Πληροφορίας

4

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα

4

   

4

2.

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

4

 

2

4

3.

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

2

2

 

4

4

Στοχαστική Ανάλυση Δεδομένων

4

 

2

4

5.

Βιοπληροφορική

4

   

4

6.

Πρακτική άσκηση

-

   

8

Ζ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Πτυχιακή

     

6

2.

Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν

2

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

2

 

2

5

2.

Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα

4

   

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Γλωσσική Τεχνολογία

2

 

2

5

2.

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ

4

   

4

2.

Λογικός Προγραμματισμός

2

 

2

4

3.

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

3

  2

4

4.

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο

2

 

2

4

5.

Ασφάλεια Λογισμικού και Εφαρμογών

2

 

2

4

6.

Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

2

2

 

4

7.

Επιστήμη των Δεδομένων

2

2

 

4

8.

Εξειδικευμένα Θέματα Αλγορίθμων

4

 

 

4

Η΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Πτυχιακή

     

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

4

   

5

2.

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

4

 

2

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός

4

   

5

2.

Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

2

 

2

4

2.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4

   

4

3.

Παράλληλος Προγραμματισμός

2

 

2

4

4.

Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές

2

 

2

4

5.

Μεταγλωττιστές

2

 

2

4

6.

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

4

   

4

7.

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής

4

   

4

Σημείωση 1η: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με επιτυχή εξέταση στα μαθήματα των Αγγλικών, ή  με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας για την περίπτωση που οργανωθούν από το Τμήμα σεμινάρια με τον σκοπό αυτό.

Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η  επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται

Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος

Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4), οπότε ο συντελεστής βαρύτητας στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου είναι ενάμιση (1,5). (Δεν πρέπει να συγχέονται οι «Διδακτικές Μονάδες» με τις «ECTS Μονάδες»). 

Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών

Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΕ (δηλαδή μαθήματα επιλογής που διδάσκονται από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου) πρέπει α) να αντιστοιχούν σε τρεις (3) ή περισσότερες διδακτικές μονάδες στο Πρόγραμμα Σπουδών του άλλου Τμήματος. β) το περιεχόμενό τους να μην είναι Πληροφορική αφού αυτό το περιεχόμενο καλύπτεται πλήρως στο Τμήμα Πληροφορικής, αλλά να σχετίζεται με τα αντικείμενα της Πληροφορικής γ) μόνον ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  μπορεί να υπολογιστεί στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου. 
Για να δηλώσει ο φοιτητής μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΕ από άλλο Τμήμα, θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου επιλεγομένα μαθήματα μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωσή του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία  θα διαμορφώσουν το βαθμό του πτυχίου του.


Σημείωση 10η: Δεν χρειάζεται αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή σε αυτό). Μάθημα επιλογής που είχε δηλωθεί σε παλαιότερη Δήλωση του φοιτητή και δεν εξετάστηκε ή δεν εξετάστηκε επιτυχώς, πρέπει, είτε α) να ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής θέλει να ξαναεξεταστεί, είτε β) απλώς να μην ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής δεν θέλει να ξαναεξεταστεί.

Σημείωση 11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση να δηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Σημείωση 12η: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής γίνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Οι ECTS μονάδες της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη στιγμή είναι 8 ECTS, αλλά μπορεί να αλλάξουν με νεότερη απόφαση.  Η βαθμολογία στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχει τη μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» και δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου.

Σημείωση 13η: Η συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής που το καθένα αντιστοιχεί σε 6 ECTS Μονάδες. Επομένως η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί συνολικά σε 12 ECTS.  Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής Εργασίας στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου είναι τέσσερα (4).

Σημείωση 14η: Γλώσσα συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας είναι η ελληνική αποκλειστικά. Ο τίτλος της Πτυχιακής επίσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά είναι θεμιτή η ύπαρξη Περίληψης της Πτυχιακής στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση 15η: Η δήλωση θέματος και τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την Πτυχιακή Εργασία είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν μαθήματα του πρώτου και δεύτερου έτους, γι’ αυτό είναι χρήσιμο ο φοιτητής να τις γνωρίζει από την αρχή των σπουδών του. Ο Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Σημείωση 16η: Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 είναι οι ακόλουθες:

  1. Οι εργαστηριακές ώρες του μαθήματος Επιστήμη των Δεδομένων (Ζ΄ εξαμ.) καταργούνται και στην θέση τους θα διδαχτούν ίδιες σε πλήθος (2) φροντιστηριακές ώρες κατά το ακαδ. έτος 2021-2022. Η θεωρία θα διδαχτεί κανονικά.
  2. Οι εργαστηριακές ώρες του μαθήματος Δίκτυα ΙΙ (Ε΄ εξαμ.) δεν θα διδαχτούν κατά το ακαδ. έτος 2021-2022. Η θεωρία θα διδαχτεί κανονικά.
Ενημέρωση: 05-04-2022
<< <
Ιούνιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-06-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας