Πρόγραμμα Σπουδών
page image
gr  pdf.png  Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024
Mέγεθος: 312.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ακαδ. έτους 2023-2024

εγκρίθηκε στην Συνέλευση 26/7/2023

Α Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

4

   

6

2.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2

 

2

6

3.

Μαθηματικός Λογισμός

4

4

 

6

4.

Γραμμική Άλγεβρα

2

2

 

6

5.

Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2

 

2

6

Β Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2

 

2

6

2.

Δομές Δεδομένων

4

2

 

6

   3.

Διακριτά Μαθηματικά

4

4

 

6

   4.

Πιθανότητες

2

2

4

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

   

4

2.

Εφαρμοσμένος Προγραμματισμός με Python

2

2

2

4

3.

Παιδαγωγικά
(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)

2

 

4

4.

Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)

4

   

4

Γ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

2

2

 

6

2.

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

2

 

2

6

3.

Στατιστική

2

2

4

6

4.

Διδακτική της Πληροφορικής
(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)

4

 

2

4

5.

Λειτουργικά Συστήματα

4

 

2

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Θεωρία της Πληροφορίας

2

2

 

4

2.

Κρυπτογραφία

4

 2

2

4

3.

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

2

 

2

4

Δ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Αλγόριθμοι

4

   

6

2.

Βάσεις Δεδομένων Ι

4

2

2

6

3.

Δίκτυα I

4

 

2

6

4.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

4

 

2

6

5.

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων

4

 

2

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Θεωρία Υπολογισμού

4

   

4

2.

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

2

 

2

4

Ε Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Δίκτυα ΙI

4

 

2

6

2.

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

4

 

2

6

3.

Λειτουργικά Συστήματα

4

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ.

2

 

2

5

2.

Πολιτικές και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας

4

 

2

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Πολυμέσα

2

 

2

5

2.

Γραφικά με Υπολογιστές

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2

 

2

4

2.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή

4

2

 

4

3.

Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού

4

   

4

4.

Αναλυτική Δεδομένων Υγείας

2

2  

4

5.

Οπτικοποίηση της Πληροφορίας

2

 

2

4

6.

Πρακτική Άσκηση Διδακτικού Πεδίου

(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)

(Προαπαιτούμενα μαθήματα 1. Παιδαγωγικά 2. Διδακτική της Πληροφορικής

2

 

2

4

ΣΤ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Τεχνολογία Λογισμικού

2

 

2

6

2.

Τεχνητή Νοημοσύνη

4

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Τεχνολογίες Διαδικτύου

2

 

4

5

2.

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

4

   

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Αναγνώριση Προτύπων

2

2

2

5

2.

Ανάκτηση Πληροφορίας

4

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα

4

   

4

2.

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

4

 

2

4

3.

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

2

2

 

4

4

Στοχαστική Ανάλυση Δεδομένων

4

 

2

4

5.

Βιοπληροφορική

4

   

4

6.

Πρακτική άσκηση

-

   

8

7.

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας
(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)
(Προαπαιτούμενα μαθήματα: Πρακτική Άσκηση Διδακτικού Πεδίου)

2

 

4

6

Ζ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Πτυχιακή

     

6

2.

Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν

2

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

2

2

2

5

2.

Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα

4

   

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Γλωσσική Τεχνολογία

2

 

2

5

2.

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ

4

   

4

2.

Λογικός Προγραμματισμός

2

 

2

4

3.

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

4

   

4

4.

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο

2

 

2

4

5.

Ασφάλεια Λογισμικού και Εφαρμογών

2

 

2

4

6.

Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

2

2

 

4

7.

Επιστήμη των Δεδομένων

2

 

 

4

8.

Εξειδικευμένα Θέματα Αλγορίθμων

4

 

 

4

9.

Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)

2

 

4

Η Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

   

Θ

Φ

Ε

 

1.

Πτυχιακή

     

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

       

1.

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

4

   

5

2.

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

4

 

2

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

       

1.

Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός

4

   

5

2.

Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       

1.

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

2

 

2

4

2.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4

   

4

3.

Παράλληλος Προγραμματισμός

2

 

2

4

4.

Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές

2

 

2

4

5.

Μεταγλωττιστές

2

 

2

4

6.

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

4

   

4

7.

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής
(Μάθημα για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας)

2

   2

4

8.

Δίκτυα Αισθητήρων

2

 

2

4

9.

Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

2

 

2

4

Σημείωση 1η: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με επιτυχή εξέταση στα μαθήματα των Αγγλικών, ή  με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας για την περίπτωση που οργανωθούν από το Τμήμα σεμινάρια με τον σκοπό αυτό.

Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η  επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται

Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται ώρες θεωρίας, αλλά επίσης προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος

Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4). Οι διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος προκύπτουν από το πλήθος ωρών διδασκαλίας του. Δεν πρέπει να συγχέονται οι «διδακτικές μονάδες» με τις «ECTS μονάδες». Οι ECTS Μονάδες για κάθε μάθημα προκύπτουν από τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας του φοιτητή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών

Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΕ (δηλαδή μαθήματα επιλογής που διδάσκονται από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου) πρέπει α) να αντιστοιχούν σε τρεις (3) ή περισσότερες διδακτικές μονάδες στο Πρόγραμμα Σπουδών του άλλου Τμήματος. β) το περιεχόμενό τους να μην είναι Πληροφορική αφού αυτό το περιεχόμενο καλύπτεται πλήρως στο Τμήμα Πληροφορικής, αλλά να σχετίζεται με τα αντικείμενα της Πληροφορικής γ) μόνον ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  μπορεί να υπολογιστεί στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου. 
Για να δηλώσει ο φοιτητής μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΕ από άλλο Τμήμα, θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου επιλεγομένα μαθήματα μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωσή του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία  θα διαμορφώσουν το βαθμό του πτυχίου του.


Σημείωση 10η: Δεν χρειάζεται αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή σε αυτό). Μάθημα επιλογής που είχε δηλωθεί σε παλαιότερη Δήλωση του φοιτητή και δεν εξετάστηκε ή δεν εξετάστηκε επιτυχώς, πρέπει, είτε α) να ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής θέλει να ξαναεξεταστεί, είτε β) απλώς να μην ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής δεν θέλει να ξαναεξεταστεί.

Σημείωση 11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση να δηλώσουν μέχρι πέντε (5) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μία μόνο φορά ανά μάθημα, για επανεξέταση με σκοπό την βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του Κανονισμού Λειτουργίας Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου

Σημείωση 12η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων που έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς περισσότερες από 3 (τρεις) φορές σε μάθημα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν αναβαθμολόγηση γραπτού, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του Κανονισμού Λειτουργίας Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σημείωση 13η: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής γίνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Οι ECTS μονάδες της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη στιγμή είναι 8 ECTS, αλλά μπορεί να αλλάξουν με νεότερη απόφαση. Η βαθμολογία στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχει τη μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» και δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου.

Σημείωση 14η: Η συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής που το καθένα αντιστοιχεί σε 6 ECTS Μονάδες. Επομένως η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί συνολικά σε 12 ECTS.

Σημείωση 15η: Γλώσσα συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας είναι η ελληνική αποκλειστικά. Ο τίτλος της Πτυχιακής επίσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά είναι θεμιτή η ύπαρξη Περίληψης της Πτυχιακής στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση 16η: Η δήλωση θέματος και τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την Πτυχιακή Εργασία είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν μαθήματα του πρώτου και δεύτερου έτους, γι’ αυτό είναι χρήσιμο ο φοιτητής να τις γνωρίζει από την αρχή των σπουδών του. Ο Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σημείωση 17η: Σύμφωνα με τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630/18-6-2021), άλλαξε ο τρόπος προσδιορισμού του βαθμού πτυχίου. (άρθρο 40 παράγραφος 3).
Επομένως:
1. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 και πριν, ο βαθμός πτυχίου τους υπολογίζεται με βάση τους «συντελεστές βαρύτητας», οι οποίοι συνδέονται με τις διδακτικές μονάδες.
2. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018 και μετά, ο βαθμός πτυχίου τους υπολογίζεται με βάση τις ECTS μονάδες.

Σημείωση 18η: Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα, αν το θελήσουν, να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναγράφονται στον «Κανονισμό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» του Τμήματος. Τα τέσσερα μαθήματα και οι δύο Πρακτικές Ασκήσεις, στα οποία πρέπει να επιτύχει όποιος ενδιαφέρεται, ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών, και είναι σημειωμένα σε αυτό, με την ένδειξη «ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ». Σημειώνεται ότι κάποια από τα μαθήματα αυτά, έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Επίσης, σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά και τις δύο αυτές Πρακτικές Ασκήσεις, μπορεί να τα δηλώσει και να τα εξεταστεί επιτυχώς οποιοσδήποτε φοιτητής, ακόμα και εάν δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και τα ects τους να μετρήσουν κανονικά για την απόκτηση πτυχίου.

Σημείωση 19η: Ισχύει ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630/18-6-2021). Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε γνώση των διατάξεών του.

Σημείωση 20η: Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδ. έτους 2022– 2023 που είχε εγκριθεί στην Συνέλευση στις 24/11/2022 είναι οι ακόλουθες:

1. Εισαγωγή νέου μαθήματος επιλογής H' εξαμήνου «Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού»
2. Εισαγωγή νέου μαθήματος επιλογής H' εξαμήνου «Δίκτυα Αισθητήρων»
3. Εισαγωγή νέου μαθήματος επιλογής E' εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση Διδακτικού Πεδίου»
(ανήκει στα Μαθήματα για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, με προαπαιτούμενα τα μαθήματα «Παιδαγωγικά» και «Διδακτική της Πληροφορικής»)
4. Εισαγωγή νέου μαθήματος επιλογής ΣΤ' εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας»
(ανήκει στα Μαθήματα για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, με προαπαιτούμενο το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδακτικού Πεδίου»

5. Μετακίνηση του υποχρεωτικού μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα» από το Ε’ εξάμηνο στο Γ εξάμηνο, επίσης ως υποχρεωτικό μάθημα, με παράλληλη αύξηση των ωρών της θεωρίας του κατά 2 ώρες/εβδομάδα, επομένως 4 ώρες θεωρίας. Οι ώρες Εργαστηρίου παραμένουν 2.

Σημείωση: Επίσης, το μάθημα αυτό, είναι συγχρόνως και υποχρεωτικό μάθημα (μάθημα Κορμού) και στο εξάμηνο Ε’. Επομένως οι φοιτητές του Ε’ εξαμήνου πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσουν και να το εξεταστούν επιτυχώς. Στη δήλωσή τους, θα το αναζητήσουν και θα το βρουν για να το επιλέξουν, από τη λίστα μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο Γ’ εξάμηνο.

6. Αλλαγή του μαθήματος «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή» Γ’ εξαμήνου από Υποχρεωτικό μάθημα σε μάθημα επιλογής

7. Το μάθημα επιλογής «Λογικός Προγραμματισμός» Ζ’ εξαμήνου δεν θα διδαχτεί το χειμ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024

 

Ενημέρωση: 27-09-2023

Σπουδές

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 01-12-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας