Αλέξανδρος Πανάρετος

Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων
Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 2661087754
Fax: 2661087766
Email: alex@ionio.gr
Website: http://www.ionio.gr/~alex
Ώρες γραφείου: Τετάρτη: 09:00 - 11:00

Πανάρετος Αλέξανδρος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαδικτυακός προγραμματισμός.
  • Βάσεις Δεδομένων.
  • Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου.
  • Κοινωνικά & Συνεργατικά Δίκτυα.

Εκπαίδευση

  • BEng Software Engineering, Univerisity of Wales, Aberystwyth.
  • MSc E-Commerce Technology, Essex University.
  • PhD "Efficient Query processing in Distributed Database Systems", Ionian University
Ενημέρωση: 15-06-2010

Επιστροφή