Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό»

Social Media
Δημοσίευση: 29-06-2022 11:25 | Προβολές: 386
Έναρξη: 29-06-2022 |Λήξη: 28-07-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 565.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρρύσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό».

Τo γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καλύπτει μια ευρεία κλίμακα ερευνητικών θεμάτων όπως:-Kατανεμημένοι αλγόριθμοι και υπολογιστικά συστήματα μεγάλης κλίμακας για διαχείριση (δεικτοδότηση, αναζήτηση, επερώτηση, αποθήκευση) δεδομένων μεγάλου όγκου στο διαδίκτυο (δεδομένα γράφων, ημιδομημένα και αδόμητα δεδομένα), -Αλγοριθμική και συστημική μελέτη τεχνολογιών αιχμής σχετικών με την επεξεργασία (hadoop, spark), αποθήκευση (Distributed FS, NoSQL, graphdatabases) και πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου (cloud computing, P2P), -Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών και τεχνολογιών σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού, -Λογισμικό ανοικτού κώδικα και ανοικτά πρότυπα/δεδομένα/τεχνολογίες στον παγκόσμιο ιστό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 1960/03-12-2020, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό»
ΑΔΑ: ΨΙΔΗ46Ψ8ΝΨ-ΖΩΖ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP28234

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0, e-mail: cs@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκηρύξεως αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-06-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμ. Διδ/κού – Εκπ/κού Προσ/κού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Αύγουστος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 08-08-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας