Τμήμα Πληροφορικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 στο αντικείμενο: "Πληροφορική και Ιατρικά Όργανα" (ακαδ. έτος 2022-2023)

Social Media
Δημοσίευση: 22-08-2022 09:27 | Προβολές: 446
Έναρξη: 22-08-2022 |Λήξη: 29-08-2022
[Έληξε]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληΨη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη απασχόληση, Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειριας, για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τρία (3) ακαδ. έτη, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017, ως εξής:
Άσκηση ερευνητικού έργου στο αντικείμενο: "Πληροφορική και Ιατρικά Όργανα"
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στην διεπιστημονική περιοχή της εφαρμογής λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην χρήση ιατρικών οργάνων καθώς και στην ευφυή διαχειριση, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων των οργάνων αυτών. Επιστημονικές περιοχές που άπτονται του αντικειμένου είναι η Βιοπληροφορική, η Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 29/08/2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικά (και μόνο ηλεκτρονικά), στη Γραμματεία του Τμήματος (cs@ionio.gr) του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας