Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων


Διδάσκων/ουσα: Πατέλη Αδαμαντία
Κωδικός Μαθήματος: HY-355
Τύπος Μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διάλεξης: 4
Σύνολο Ωρών: 4
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DCS163/
Σύντομη Περιγραφή:

(Ι): Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής

 • Σημασία Πληροφορικής στους οργανισμούς.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Π.Σ..
 • Ευθυγράμμιση Πληροφορικής με Επιχειρηματικές Διαδικασίες.
 • Μοντελοποίηση και Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering – BPR).

(ΙΙ): Διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων

 • Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους οργανισμούς.
 • Αξιολόγηση έργων πληροφορικής.
Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

 • Το εννοιολογικό υπόβαθρο για την διαχείριση της Πληροφορικής και των Π.Σ. από έναν οργανισμό.
 • Γνώσεις αναφορικά με εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής των Π.Σ. στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Γνώσεις αναφορικά με τη δομή και τα περιεχόμενα ενός ολοκληρωμένο Σχέδιο Πληροφορικής (IS Master Plan) ενός οργανισμού.
 • Δεξιότητα αναγνώριση της θέσης και του ρόλου του Τμήματος Πληροφορικής στον οργανισμό.
 • Την δεξιότητα να επιλέγουν για έναν οργανισμό το βαθμό υιοθέτησης Π.Σ. ανάλογα με συνθήκες του εσωτερικού (οργανισμός) και εξωτερικού περιβάλλοντος (βιομηχανία, αγορά).
 • Την ικανότητα να ορίζουν κατάλληλες δομές διαχείρισης των Π.Σ. στα πλαίσια ενός οργανισμού (Τμήμα Πληροφορικής).
 • Την ικανότητα να αξιολογούν και να επιλέγουν Π.Σ. με κριτήρια που αφορούν όχι στα τεχνολογικά/ λειτουργικά χαρακτηριστικά τους αλλά στον αντίκτυπό τους για ένα οργανισμό (π.χ. συνεισφορά στην επίτευξη στρατηγικών στόχων).
 • Την ικανότητα να συντάσσουν ένα Σχέδιο Πληροφορικής με προτάσεις για νέα ή βελτιωμένα συστήματα για έναν οργανισμό.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 1. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2014) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, 11η Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθμος.
 2. Δουκίδης, Γ. (2010) Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα (2010), Εκδόσεις Ι.Σιδέρης.
 3. Kelly Rainer, Hugh Watson (2012) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 1η Εκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 4. Wallace Patricia (2014) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κριτική.
 5. DAVID BODDY, ALBERT BOONSTRA, GRAHAM KENNEDY (2010) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων: Στρατηγική και Οργάνωση, 3η Εκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 6. Varian, H.R., Shapiro, C. (2002) Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη.

Επιστροφή

Σπουδές

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 17-04-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας