Συνεργασίες

Ένας από τους προσανατολισμούς του Τμήματος Πληροφορικής είναι η σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος με τον ιδιωτικό τομέα σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνονται δράσεις όπως:

  • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων
  • Εξειδίκευση & προσανατολισμός των φοιτητών μας σε τεχνολογίες αιχμής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Πληροφορικής καλωσορίζει συνεργασίες με τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.

Επικοινωνία : avlon@ionio.gr