Πρόγραμμα Erasmus+

Το τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, για την υποδοχή και αποστολή φοιτητών από και προς άλλες χώρες. Για αυτό το σκοπό, το τμήμα διατηρεί συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει στο σύστημα αναγνώρισης μαθημάτων με βάση τις μονάδες ECTS. Αναλυτικές πληροφορίες για το ύψος των υποτροφιών και τις προθεσμίες των αιτήσεων δίνονται από το γραφείο ERASMUS του πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/.

Στην ίδια διεύθυνση, είναι διαθέσιμες και οι διμερείς συνεργασίες του τμήματος με πανεπιστήμια του εξωτερικού και οι διαθέσιμες θέσεις για εξερχόμενους φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης κορμού μαθημάτων σε αγγλική γλώσσα σε φοιτητές της αλλοδαπής που επιθυμούν να επισκεφθούν το Τμήμα Πληροφορικής μέσω του Erasmus+, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS μονάδες συνολικά ανά εξάμηνο.
Σημειώνεται ότι έκαστο μάθημα θα προσφέρεται μόνο εφόσον έχει δηλωθεί από τουλάχιστον 9 εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ στο Τμήμα Πληροφορικής.

Τα μαθήματα που δύναται να διδάσκονται σε αγγλική γλώσσα είναι τα εξής

Α/Α Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Χειμερινό 7,5
2. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Χειμερινό 7,5
3. Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο Χειμερινό 7,5
4. Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας Χειμερινό 7,5
5. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου Εαρινό 7,5
6. Ανάκτηση Πληροφορίας Εαρινό 7,5
7. Κοινωνικός και Σημασιολογικός Ιστός Εαρινό 7,5
8. Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό 7,5

Προκήρυξη Φοιτητικών Υποτροφιών ERASMUS+ 2020-21 για σπουδές

Προθεσμία αρχικών αιτήσεων 2-20 Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη ενημέρωση από την Προϊσταμένη του γραφείου Erasmus την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 12:00-13:00, στην Αίθουσα 3, κτίριο Αρεταίος