Αδαμαντία Πατέλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος του University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Επιχειρηματικά Μοντέλα.
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα.
  • Ανοικτή Καινοτομία.
  • Crowdsourcing.

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Mikalef, Patrick, & Pateli, Adamantia. (2017). Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA. Journal of Business Research, 70, 1-16.
  • Mikalef, Patrick, Pateli, Adamantia, Batenburg, Ronald S, & Wetering, Rogier van de. (2015). Purchasing alignment under multiple contingencies: a configuration theory approach. Industrial Management & Data Systems, 115(4), 625-645.
  • Pateli, Adamantia. (2011). Strategic objectives affecting the structure of service innovation partnerships in technology-and knowledge-intensive sectors. International Journal of Web Engineering and Technology, 6(4), 320-334.
  • Pateli, Adamantia G. (2009). Decision making on governance of strategic technology alliances. Management Decision, 47(2), 246-270.
  • Pateli, Adamantia, & Lioukas, Spyros. (2011). The choice of governance mode in ICT alliances: A property rights approach. Information & management, 48(1), 69-77.

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)