Φοίβος Μυλωνάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υποβοηθούμενη από γνώση Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου.
 • Ανάκτηση Πολυμεσικής Πληροφορίας.
 • Προσωποποίηση Πολυμεσικού Περιεχομένου.
 • Προσαρμογή Πολυμεσικού Περιεχομένου στο χρήστη.
 • Μοντελοποίηση χρηστών.
 • Εξαγωγή προφίλ χρηστών.
 • Αναπαράσταση και Ανάλυση οπτικού εννοιολογικού πλαισίου (visual context).
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.

Γνωστικό Αντικείμενο

Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Evaggelos Spyrou, Michalis Korakakis, Vasileios Charalampidis, Apostolos Psallas, Phivos Mylonas. A Geo-Clustering Approach for the Detection of Areas-of-Interest and Their Underlying Semantics. Algorithms 10(1): 35 (2017).
 • Michalis Korakakis, Evaggelos Spyrou, Phivos Mylonas, Stavros J. Perantonis. Exploiting social media information toward a context-aware recommendation system. Social Netw. Analys. Mining 7(1): 42:1-42:20 (2017).
 • Evaggelos Spyrou, Phivos Mylonas. A survey on Flickr multimedia research challenges. Eng. Appl. of AI 51: 71-91 (2016).
 • Ioannis Anagnostopoulos, Gerasimos Razis, Phivos Mylonas, Christos-Nikolaos Anagnostopoulos. Semantic query suggestion using Twitter Entities. Neurocomputing 163: 137-150 (2015).
 • Panos Alexopoulos, John Pavlopoulos, Phivos Mylonas. A Semantic Framework for Harvesting Vague Enterprise Knowledge from Microposts. International Journal on Artificial Intelligence Tools 23(2) (2014).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)