Κάτια Λήδα Κερμανίδου

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικού διπλώματος του ιδίου τμήματος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μηχανική Μάθηση.
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.
  • Μοντελοποίηση Χρήστη.
  • Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Dimitrios Kravvaris, Katia Lida Kermanidis. Advanced searching framework for open online educational video lectures. Social Netw. Analys. Mining 7(1): 31:1-31:10 (2017).
  • Euangelos Linardos, Katia Lida Kermanidis, Manolis Maragoudakis. Using financial news articles with minimal linguistic resources to forecast stock behaviour. IJDMMM 7(3): 185-212 (2015).
  • Katia Lida Kermanidis, Ioannis Karydis, Antonis Koursoumis, Karolos Talvis. Combining Language Modeling and LSA on Greek Song “Words” for Mood Classification. International Journal on Artificial Intelligence Tools 23(2) (2014).
  • Ioannis Karydis, Katia Lida Kermanidis, Spyros Sioutas, Lazaros S. Iliadis. Comparing content and context based similarity for musical data. Neurocomputing 107: 69-76 (2013).
  • Katia Lida Kermanidis. Linguistic steganography with knowledge-poor paraphrase generation. LLC 26(4): 417-434 (2011).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)