Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Επίκουρος Καθηγητής

Είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικού διπλώματος του ιδίου τμήματος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κατανεμημένες αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων.
  • Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου.
  • Αρχιτεκτονικές συστημάτων αυξημένης υπολογιστικής παρουσίας  (pervasive computing systems).

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Vasileios Lapatas, Michalis Stefanidakis. BATMat: Bioinformatics Autodiscovery of Training Materials. Briefings in Bioinformatics 17(4): 728-730 (2016).
  • Ioannis Papadakis, Konstantinos Kyprianos, Michalis Stefanidakis. Linked Data URIs and Libraries: The Story So Far. D-Lib Magazine 21(5/6) (2015).
  • Emmanouil Magkos, Markos Avlonitis, Panayiotis Kotzanikolaou, Michalis Stefanidakis. Toward early warning against Internet worms based on critical-sized networks. Security and Communication Networks 6(1): 78-88 (2013).
  • Ioannis Papadakis, Michalis Stefanidakis, Sofia Stamou, Ioannis Andreou. Semantifying queries over large-scale Web search engines. J. Internet Services and Applications 3(3): 255-268 (2012).
  • Ioannis Papadakis, Michalis Stefanidakis, Aikaterini Tzali. Semantic navigating an OPAC by subject headings meta-information. The Electronic Library 27(5): 779-791 (2009).

Αναλυτικό Βιογραφικό (.Pdf)