Ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης

*Οδηγίες*

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες στο ακόλουθο αρχείο:

Πληροφορίες προς φοιτητές Πληροφορικής 2019 – 2020.pdf