ΣΤ Εξάμηνο

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΗΥ660  ΣΤ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Καρύδης Ι.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στη θεωρία Αποφάσεων, Η φιλοσοφία των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και ο ρόλος τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένα στη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένα στη διαχείριση Βάσεων Μοντέλων, Τεχνικές και Μοντέλα λήψης αποφάσεων: Δέντρα αποφάσεων, μαθηματικός προγραμματισμός, ανάλυση ευαισθησίας, what-if ανάλυση, ανάλυση βάσει στόχων. Πολυκριτηριακά Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα υποστήριξης ομαδικής λήψης αποφάσεων (GDSS). Αξιοποίηση Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouses) και τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, Συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης ανωτέρων στελεχών (EIS-ESS), Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Βασισμένα στη γνώση (KMS) και Έμπειρα Συστήματα (ES), Εφαρμογές και παραδείγματα ΣΥΑ.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Διοικητική επιστήμη”, Πραστάκος Γρηγόρης Π., Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 960-351-501-9, 2006
  2. “Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων”, Ματσατσίνης Ν., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, ISBN 978-960-6759-44-4
  3. “Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιδόσεων και της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων”, Ζοπουνίδης Κ., Δούμπος Μ., Ματσατσίνης Ν. Φ., Εκδόσεις Έλλην, ISBN 978-960-286-222-3, 1996
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account