Ζ Εξάμηνο

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση ΗΥ680  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Βλάμος Π., Αυλωνίτης Μ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Προσομοίωση και εξομοίωση. Δομή και κατασκευή μοντέλων προσομοίωσης. Παραγωγή τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Μηχανισμοί ροής χρόνου. Στοχαστικά μοντέλα αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης. Προσομοίωση γεγονότων, προσομοίωση δραστηριοτήτων. Γλώσσες προσομοίωσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης, εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης. Ανάλυση αποτελεσμάτων, επικύρωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Τεχνικές προσδιορισμού μαθηματικών μοντέλων από δεδομένα-μετρήσεις κρίσιμων μεγεθών του συστήματος/διαδικασίας. Μοντέλα δυναμικών συστημάτων, μοντελοποίηση ως μαύρο κουτί, αναδρομικοί αλγόριθμοι προσδιορισμού παραμέτρων του μοντέλου, αξιολόγηση μοντέλου, προεπεξεργασία δεδομένων, πρακτικά θέματα αναγνώρισης συστημάτων.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Προσομοίωση διακριτών συστημάτων”, Khoshnevis Behrokh, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 978-960-531-031-8, 1999
  2. “Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών”, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Τσουλφάς Ανέστης Γ., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-8050-37-2, 2001
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account